за нас

КЕТ – София е приемник на създадена през 1934 г. техническа фирма , която се е развила и разрастнала през годините за производство на окомплектовъчни елементи за различни браншове на промишлеността – транспорт, лека промишленост, радиотехника, електро и електронна промишленост, компютърна и офис техника, автомобилно оборудване, охранителна техника, изделия за бита, детски играчки.
Фирмата е български производител, създаваща продукти по свои проекти и разработки, както и по изисквания на възложители – клиенти.
С помощта на субконтрактори се проектират и изработват стандартна и нестандартна инструментална екипировка – щанци, шприцформи, приспособления и оборудване. Фирмата извършва производство на пластмасови и метални изделия, краен монтаж на готови изделия, развива стопанска и търговска дейност. Извършва монтаж на окомплектовъчни изделия.
Клиенти на КЕТ са фирми от България, Великобритания, Франция, Германия, САЩ и др. Произвежданите изделия са сертифицирани по изискванията както на Българските държавни стандарти, така и на международни – DIN, IEC, BS, ISO.